தமிழகம் 10% இடஒதுக்கீட்டை பின்பற்றாமல் இருந்தால் சட்டசிக்கல் ஏற்படாது – திருமாவளவன் கருத்து


தமிழகம் 10% இடஒதுக்கீட்டை பின்பற்றாமல் இருந்தால் சட்டசிக்கல் ஏற்படாது – திருமாவளவன் கருத்து
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.