இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்: நவம்பர் 15, 2022இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (15-11-2022) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

  •    அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 360 ரூபா 96 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 75 சதம்.
  • ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 422 ரூபா 18 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 438 ரூபா 85 சதம்

  • யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 369 ரூபா 97 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 385 ரூபா 38 சதம்

  • சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 378 ரூபா 51 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 396 ரூபா 81 சதம்.

  • கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 269 ரூபா 96 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 281 ரூபா 30 சதம்

  • அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 239 ரூபா 79 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 251 ரூபா 07 சதம்.

  • சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 261 ரூபா 23 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 272 ரூபா 22 சதம்.

  • ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 55 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 66 சதம்.Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.