மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 77 புள்ளிகள் சரிந்து 62,194 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 77 புள்ளிகள் சரிந்து 62,194 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 16 புள்ளிகள் சரிந்து 18,467 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.