ரூ.3 லட்சம் கடனுக்கு 4 சதவீதம் மட்டுமே வட்டி.. கிஷான் கிரெடிட் கார்டு வசதி தெரியுமா?


ரூ.3 லட்சம் கடனுக்கு 4 சதவீதம் மட்டுமே வட்டி.. கிஷான் கிரெடிட் கார்டு வசதி தெரியுமா?
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.