புதுச்சேரி: ஆரோவில்லில் மாடு விரட்டு நிகழ்ச்சி; கண்டுகளித்த வெளிநாட்டினர்|Photo Album

நிகழ்சியை காண குடும்பத்துடன் சைக்கிள் ரிக்‌ஷாவில் வந்த இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரர்
நிகழ்சியை காண கைகுழந்தைகளுடன் கலந்துகொண்ட வெளிநாட்டு பெண்கள்
நமது பாரம்பரிய சேலையை கட்டிகொண்டு நிகழ்சியை காணவந்த வெளிநாட்டு இளம்பெண்
செல்லப்பிராணியுடன் நிகழ்சியை காண வந்த வெளிநாட்டு பெண்
மாடு விரட்டு போட்டியை காண ஆர்வமுடன் வந்த உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டினர்
மாடு விரட்டு போட்டியை காண ஆர்வமுடன் வந்த உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டினர்
மாடு விரட்டு போட்டியை காண ஆர்வமுடன் மரத்தின் மேலே ஏறி அமர்ந்திருக்கும் வெளிநாட்டு இளைஞர்கள்
நிகழ்சியை காணவந்த வெளிநாட்டு இளம்பெண்கள்
போட்டியில் பிடித்த தலைவர்கள், நடிகர்கள் புகைப்படங்களை ஏந்தி வந்த மாடுகளுடன் உள்ளுர் இளைஞர்கள்
முகத்தில் வண்ணங்கள் பூசி நிகழ்சியில் கலந்துகொண்ட இளைஞர்கள்
மாடுகளை விரட்டி வரும் உள்ளூர் காளையர்கள்
மாடுகளை விரட்டி வரும் உள்ளூர் காளையர்கள்
மாடுகளை விரட்டி வரும் உள்ளூர் காளையர்கள்
மாடுகளை விரட்டி வரும் உள்ளூர் காளையர்கள்
மாடுகளை விரட்டி வரும் உள்ளூர் காளையர்கள்
மாட்டுவண்டியில் வலம் வந்த இளைஞர்கள்

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.