கல் கிரைண்டரில் மசாலா… விறகு அடுப்பில் சமையல்… சென்னையில் அறு சுவையை அள்ளிக் கொடுக்கும் ‘டவுசர் கடை’!


கல் கிரைண்டரில் மசாலா… விறகு அடுப்பில் சமையல்… சென்னையில் அறு சுவையை அள்ளிக் கொடுக்கும் ‘டவுசர் கடை’!
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.