கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது; எச்சரிக்கும் அமைச்சர் மா.சு.


கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது; எச்சரிக்கும் அமைச்சர் மா.சு.
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.