மத்திய அரசு வேலை தருவதாக கூறி ரூ. 11 லட்சம் மோசடி: கோவையைச் சேர்ந்தவர் மீது வழக்குப் பதிவு


மத்திய அரசு வேலை தருவதாக கூறி ரூ. 11 லட்சம் மோசடி: கோவையைச் சேர்ந்தவர் மீது வழக்குப் பதிவு
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.