பத்து அத்தியவசியப் பொருட்களி விலைகள் குறைப்பு – லங்கா சதொச அறிவிப்பு

லங்கா சதொச நிறுவனம் இன்று (24) முதல் அமுலுக்குவரும் வகையில் பத்து அத்தியவசிய பொருட்களின் விலைகளை குறைத்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, செத்தல் மிளகாய், வெள்ளைப் பூண்டு, நெத்தலி, கடலை, உள்நாட்டு சம்பா, டின் மீன், பெரிய வெங்காயம், உள்நாட்டு உருளைக்கிழங்கு, வெள்ளை சீனி மற்றும் வட்டானா பருப்பு ஆகியவற்றின் விலைகளே இவ்வாறு குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்கமைய, ஒரு கிலோ செத்தல் மிளகாய் 120 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 1380 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ வெள்ளைப் பூண்டு 25 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 450 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ நெத்தலி 25 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 1100 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ கடலை 15 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 155 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ உள்நாட்டு சம்பா 11 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 199 ரூபாவாகும்.

டீன் மீன் ஒன்றின் விலை 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 520 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 119 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ உள்நாட்டு உருளைக்கிழங்கு 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 270 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ வெள்ளை சீனி 7 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 210 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ வட்டானா பருப்பு 7 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய விலை 298 ரூபாவாகும்.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.