பிரான்ஸில் ஓய்வூதிய சீர்திருத்தத்திற்கு எதிராக நடந்துவரும் போராட்டத்தால் இங்கிலாந்து மன்னர் 3ம் சார்லஸின் பிரான்ஸ் பயணம் ஒத்திவைப்பு!

பிரான்ஸில், ஓய்வூதிய சீர்திருத்தத்திற்கு எதிராக நடந்துவரும் மக்கள் போராட்டத்தால், இங்கிலாந்து மன்னர் 3ம் சார்லஸின் அரசுமுறைப் பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது.

முதல் வெளிநாட்டுப் பயணமாக மன்னர் 3ம் சார்லஸ் நாளை முதல் 28 ந்தேதி வரை பிரான்ஸ் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், பிரான்ஸில் நிலவும் பதற்றமான சூழல் காரணமாக அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரன் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, மன்னரின் பயணத்திட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக இங்கிலாந்து அரண்ம ணை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.