திருச்சி காவல் நிலைய தாக்குதல்; மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட 5 தி.மு.க பிரமுகர்களுக்கு நிபந்தனை ஜாமின்


திருச்சி காவல் நிலைய தாக்குதல்; மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட 5 தி.மு.க பிரமுகர்களுக்கு நிபந்தனை ஜாமின்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.