கர்நாடக தேர்தல்: சாதிகளின் வானவில் கூட்டணி; முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிக்காத காங்கிரஸ்


கர்நாடக தேர்தல்: சாதிகளின் வானவில் கூட்டணி; முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிக்காத காங்கிரஸ்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.