மோடி இதுவரை 23 பொதுத் துறைகளை நிறுவனங்களை விற்றுள்ளார் – முத்தரசன் தாக்கு


மோடி இதுவரை 23 பொதுத் துறைகளை நிறுவனங்களை விற்றுள்ளார் – முத்தரசன் தாக்கு
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.