திருமண மண்டபங்களில் ஒருபோதும் மது பயன்பாட்டிற்கு வராது; செந்தில் பாலாஜி உறுதி


திருமண மண்டபங்களில் ஒருபோதும் மது பயன்பாட்டிற்கு வராது; செந்தில் பாலாஜி உறுதி
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.