விவாகரத்தை கொண்டாடியது ஒரு குற்றமா!

தனக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியேறி பின்னர் அதை கொண்டாடுவது என்பது நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த வகையான கொண்டாட்டங்கள் எல்லை மீறி போகும் போது தான் பிரச்சனையே ஆரம்பமாகிறது .அப்படி ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான் இப்போது பார்க்க போகிறோம்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.