ஒரு டொலரின் தற்போதைய விற்பனை விலைஇலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (08-05-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

நாணயம்  கொள்முதல் பெறுமதி  விற்பனை பெறுமதி
அமெரிக்க டொலர்  312 ரூபா 19 சதம்  326 ரூபா 31 சதம் 
ஸ்ரேலிங் பவுண் 393 ரூபா 87 சதம்  414 ரூபா 04 சதம் 
யூரோ 343 ரூபா 55 சதம்  361 ரூபா 79 சதம் 
சுவிஸ் பிராங் 347 ரூபா 81 சதம்  369 ரூபா 27 சதம் 
கனடா டொலர் 231 ரூபா 71 சதம்  245 ரூபா 56 சதம் 
ஜப்பான் யென் 2 ரூபா 31 சதம்  2 ரூபா 43 சதம் 
அவுஸ்திரேலிய டொலர் 209 ரூபா 90 சதம்  222 ரூபா 31 சதம் 
சிங்கப்பூர் டொலர் 234 ரூபா 59 சதம்  247 ரூபா 73 சதம் Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.