சோழ காலத்து செங்கோல்: போலியா… சுதந்திர அடையாளமா… – தலைவர்கள் சொல்வது என்ன?

New Parliament Building Sengol: புதிய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை சபாநாயகரின் இருக்கையின் அருகே நிறுவப்படும் அறிவிக்கப்பட்ட ‘சோழ காலத்து செங்கோல்’ குறித்த சர்ச்சையின் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.