தெரியாமல் சிக்கிய முதியவர்… சுத்துப்போட்ட 40 முதலைகள் – சாகும் வரை கொடூரம்

முதலைப் பண்ணையில் அதன் கூண்டில் இருந்து முட்டையை எடுக்கச் சென்றபோது, கூண்டில் சிக்கி 40 முதலைகளுக்கு 72 வயதான முதியவர் இரையான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.