1 லட்ச ரூபாய்க்கு போனுக்கு… 21 லட்சம் லிட்டர் நீரை வீணாக்கிய அதிகாரி – எப்படி தெரியுமா?

மொபைல் போனுக்கு மதிப்பு அதிகமா, தண்ணீருக்கு மதிப்பு அதிகமா என்று கேட்டால், நீரின் விலை மதிப்பற்றது என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும். அந்த வகையில், 21 லட்சம் லிட்டர் நீரை வீணாக்கிய அரசு அதிகாரி குறித்து இதில் காணலாம்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.