’கல்குவாரிக்கும் கரூர் காரர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்: ரைடுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை’: அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி


’கல்குவாரிக்கும் கரூர் காரர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்: ரைடுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை’: அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.