சேலம்: தமிழகத்தில் முதல் முறையாக 12 மணி நேரம் இயங்கும் தபால் நிலையம்..!

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 12 மணி நேரம் இயங்கும் தபால் நிலையம்செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. 
 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.