விளாடிவோஸ்டாக் – சென்னை கடல்வழித் தடம்… சீனாவை ஓரம் கட்ட நினைக்கும் ரஷ்யா!

ரஷ்யாவின் விளாடிவோஸ்டாக் துறைமுகத்தை சீனா சில காலத்திற்கு முன்பு குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளது. ஆனால் ரஷ்யா தனது முடிவுக்கு வருந்துகிறது. தற்போது இந்த துறைமுகத்தில் இந்தியா தனது பலத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று ரஷ்யா விரும்புகிறது.
 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.