இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச கப்பல் சேவை! சென்னை-இலங்கை இடையே கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கியது

Cruise Service MV Empress: இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையே கப்பல் சேவை தொடங்கியது.  நான்கு மாதங்களில் சுமார் 80,000 சுற்றுலாப் பயணிகள் இந்த சேவையை பயன்படுத்துவார்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.