வீட்டு இணைப்புகளுக்கு மின் கட்டண உயர்வு இல்லை – தமிழ்நாடு அரசு

வீட்டு இணைப்புகளுக்கு மின் கட்டண உயர்வு இல்லை

வீட்டு இணைப்புகளுக்கு எவ்வித மின் கட்டண உயர்வும் இல்லை என அறிவிப்பு

அனைத்து இலவச மின்சார சலுகைகளும் தொடரும் என தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம்

வணிக மற்றும் தொழில் மின் இணைப்புகளுக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது – தமிழ்நாடு அரசு

வீடுகளுக்கான 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம், கைத்தறி, விசைத்தறிக்கான இலவச மின்சார சலுகை தொடர்ந்து வழங்கப்படும் – தமிழ்நாடு அரசு

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.