அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் மீதான வழக்கு! நம்பிக்கையை இழப்பீர்கள்: எச்சரிக்கும் மஸ்க்

Elon Musk On Donald Trump Case: ‘அவர்கள் நம்பிக்கையை இழப்பார்கள்’: டிரம்ப் மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்து எலோன் மஸ்க் அமெரிக்க அதிகாரிகளை எச்சரிக்கிறார் 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.