பசையால் பறிபோன பார்வை… சொட்டு மருத்து போடும் கவனமாக இருங்க மக்களே!

Bizarre News: கண் சொட்டு மருந்து என நினைத்து, அதேபோன்று இருக்கும் சூப்பர் க்ளூ பசையை கண்ணில் போட்டுக்கொண்டதால் டிக்டாக் பிரபலம் ஒருவருக்கு பார்வை பறிபோயுள்ளது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.