'மனைவியை அரை நிர்வாணப்படுத்தி தாக்குதல்' தமிழக ராணுவ வீரரின் வீடியோவால் சர்ச்சை!

Army Soldier Viral Video: தனது மனைவியை 120 பேர் இணைந்து தாக்கியதாகவும், அவரை அரை நிர்வாணப்படுத்தியதாகவும் ராணுவ வீரர் வீடியோவில் ஒன்றில் புகார் அளித்தார்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.