கடந்த 25 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு பணவீக்கம் குறைந்தது – முழு விவரம்

India’s Retail Inflation: இந்தியாவின் நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI) பணவீக்கம் மே மாதத்தில் 4.25 சதவீதமாகக் குறைந்து. 25 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு, தொடர்ந்து மூன்றாவது மாதமாக 6 சதவீதத்தின் கீழ் சில்லறை பணவீக்கம் குறைந்துள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.