தென்னிந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக செல்லபிராணிகளை அடக்கம் செய்ய மின் மயானம்..!

வீட்டு செல்லபிராணிகளை தகனம் செய்யும் மின் மயானம், தென்னிந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.