பாகிஸ்தானில் தற்கொலைப்படைதாக்குதல்: 35 பேர் பலி; 200 பேர் காயம்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.