நெல் பயிரிடுவதை குறைக்கும் தாய்லாந்து அரசின் முடிவால் அரிசி விலை அதிகரிக்கக்கூடும்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.