20 நிமிடத்தில் 2 லிட்டர் தண்ணீர் குடித்த பெண் மரணம்..! மருத்துவர்கள் சொன்னது என்ன?

Water Toxicity: தண்ணீர் குடித்தால் மரணம் ஏற்படுமா? ஒரு பெண் அதிக தண்ணீர் குடித்ததால் இறந்துள்ளார். என்ன நடந்தது? இந்த பதிவில் காணலாம்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.