கனடா தூதரை வெளியேற ஆணை! பதிலடி கொடுக்கும் இந்தியா! விரிசலைடையும் உறவுகள்

India expel senior Canadian diploma: ‘இந்தியாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள்’ தொடர்பாக கனடாவின் உயர்மட்ட தூதரக அதிகாரியை புதுடில்லி வெளியேற்றியது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.