கருணை கொலை தான் ஒரே முடிவு… நாய் மூலம் பரவும் நோய் – 3 பேர் பாதிப்பு!

Brucella Canis Disease: இங்கிலாந்து நாட்டில் நாயிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவுக்கூடிய புருசெல்லா கேனிஸ் மூன்று பேரை தற்போது பாதித்துள்ளது. இந்த நோய் குறித்து இங்கு காணலாம்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.