பயங்கரவாதிகளுக்கு 'பாதுகாப்பான புகலிடமாக' கனடா மாறி வருகிறது: இந்தியா

கனடாவைப் பற்றிய இந்தியாவின் கவலைகள் அனைத்தும் பயங்கரவாதம் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள் மீதான நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்கப்படாத நிலை ஆகியவை என்று இந்தியா கூறியுள்ளது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.