வசூல் ராஜா MBBS பாணியில்… நண்பருக்காக தேர்வு எழுதி மாட்டிக் கொண்ட நபர்..!

Exam Malpractices: தேர்வு எழுதும் போது பிட் அடித்து காப்பி செய்த காலம் எல்லாம் போய்விட்டது. இப்போது ஆள் மாறாட்டம் மூலம் காப்பி அடிக்கும் சம்பவங்கள் குறித்து அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம். 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.