அண்ணாமலை என்ன ஜோதிடரா? முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கேள்வி!

அண்ணாமலை என்ன ஜோதிடரா? அதிமுக பற்றி ஜோதிடம் கூறுவதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கேள்வி.
 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.