வண்டலூர் பூங்காவிலிருந்து திருடப்பட்ட 2 ஆண் அணில் குரங்குகள் மீட்பு

சென்னை: வண்டலூர் பூங்காவிலிருந்து திருடப்பட்ட 2 ஆண் அணில் குரங்குகள் மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர் உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.