இன்று காலை ஏவப்பட்ட பி எஸ் எல் வி சி 52 ராக்கெட் சென்னையில் தெரிந்தது

ஸ்ரீஹரிகோட்டா

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து இன்று காலை பி எஸ் எல் வி சி 52 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

இன்று காலை ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் இருந்து பி எஸ் எல் வி சி 52 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.  இந்த ராக்கெட் மூலம் இ ஓ எஸ் 04 என்னும் செயற்கைக் கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது/   இந்த ராக்கெட் சென்னையில் தெரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இந்த செயற்கைக் கோள் மூலம் புவி கண்காணிப்பு, ராணுவ  பாதுகாப்பு ஆகிய பணிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.   மேலும் இந்த இ ஓ எஸ் 04 செயற்கைக் கோள் விவசாயம், பேரிடர், மேலாண்மை, காடுகள் பாதுகாப்பு ஆகிய பணிகளுக்கும் உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.