ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை: சென்செக்ஸ் 1232 புள்ளிகள் உயர்ந்து 57,637 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 1232 புள்ளிகள் உயர்ந்து 57,637 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 338 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,181 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.