சப்ரோசியா அணுமின் நிலையத்தை கைப்பற்றியது ரஷ்யா

கீவ்: உக்ரைனில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சப்ரோசியா அணுமின் நிலையத்தை ரஷ்யா கைப்பற்றியது. ஐரோப்பாவிலேயே மிகப்பெரிய அணுமின் நிலையமான சப்ரோசியா அணுமின் நிலையத்தை ரஷ்யா தாக்கியிருந்தது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.