மாவட்டத்தில் குற்ற செயல்களை தடுக்க… 1000 கேமராக்கள் ; காவல் துறை சார்பில் பணிகள் துவக்கம்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.