இலங்கையில் இன்று கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 345

இலங்கையில் இன்று (14) கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 345 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.