இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்: ஏப்ரல் 04, 2022இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (04-04-2022) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, 

  •   அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 289 ரூபா 72 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 299 ரூபா 99 சதம்.
  • ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 380 ரூபா 18 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 394 ரூபா 92 சதம்.

  • யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 323 ரூபா 18 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 334 ரூபா 50 சதம்.

  • சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 312 ரூபா 87 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 325 ரூபா 88 சதம்.

  • கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபா 34 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 241 ரூபா 52 சதம்.

  • அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 216 ரூபா 63 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 227 ரூபா 03 சதம்.

  • சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 36 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 57 சதம்.

  • ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 36 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 46 சதம்.    Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.