காஷ்மீரில் மலைப்பாங்கான கிராமங்களில் வசிக்கும் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி.!

ஜம்மு காஷ்மீர் பாரமுல்லா மாவட்டத்தின் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் வசிக்கும் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் சுகாதார பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.

12 முதல் 14 வயதுடைய சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. சாலை வசதிகளே இல்லாத கிராமங்களில் வசிக்கும் சிறார்களை ராணுவ வீரர்கள் உதவியுடன் தேடிப் பிடித்து பணியாளர்கள் தடுப்பூசி செலுத்தினர்.

ஆர்வமுடன் சிறார்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதாக சுகாதார பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர். 

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.