விளைச்சல் குறைந்ததால் எகிறிய விலை.! ஊட்டியில் பிளம்ஸ் பழம் கிலோ 250 ரூபாய்க்கு விற்பனை.!

ஊட்டியில் பிளம்ஸ் பழம் விளைச்சல் குறைந்ததால் கிலோ 250 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஊட்டியில் பிளம்ஸ் பழங்கள் மார்ச் மாதம் முதல் மே மாதம் வரை விளையும். இந்த பழங்கள் விளைச்சல் நன்றாக இருந்தால் கிலோ 50 ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை ஊட்டி மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்யப்படும்.

ஆனால் இம்முறை விளைச்சல்  குறைந்ததால் மார்கெட்டிற்கு பழங்களின் வரத்து குறைந்துள்ளது. இதனால் பிளம்ஸ் பழம் கிலோ 240 முதல் 260 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.