ரஷ்யாவில் இருந்து வெளியேற அமெரிக்காவின் பிரபல உணவு நிறுவனமான மெக்டொனால்ட்ஸ் முடிவு

ரஷ்யா: ரஷ்யாவில் இருந்து வெளியேற அமெரிக்காவின் பிரபல உணவு நிறுவனமான மெக்டொனால்ட்ஸ் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ரஷ்யா மீதான அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத் தடையால் அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேற மெக்டொனால்ட்ஸ் முடிவு செய்துள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.