வணிகர்கள் காவல்துறை அவசர உதவியை நாட 'வணிகர் உதவி' என்ற வசதி காவல் உதவி செயலியில் அமைப்பு..!!

சென்னை: வணிகர்கள் காவல்துறை அவசர உதவியை நாட ‘வணிகர் உதவி’ என்ற வசதி காவல் உதவி செயலியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரவுடிகளின் இடையூறு, மாமூல், கந்து வட்டி போன்ற புகார்களை அளிக்க செயலியில் வசதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.