இலங்கையில் ,இன்று (12) கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை

இலங்கையில் ,இன்று (12) கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 13

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.