மதுரை-செகந்திராபாத் இடையே சிறப்பு கட்டண ரயில் இயக்கம்

மதுரை:செகந்திரபாத்-மதுரை இடையே ஆகஸ்டு 1,8,15,22-ம் தேதிகளில் வாரந்திர சிறப்பு கட்டண ரயில் இயக்கபடுகிறது. செகந்திராபாத்தில் (07191) இரவு 9.25 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் மறுநாள் இரவு 8.45 மணிக்கு மதுரை வந்தடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில் மதுரை-செகந்திராபாத் இடையே ஆகஸ்டு.3, 10, 17, 24 ம் தேதிகளில் வாராந்திர சிறப்பு கட்டண ரயில் இயக்கம். மதுரையில் காலை 5.30 மணிக்கு சிறப்பு கட்டண ரயில் அடுத்த நாள் காலை 7.25 மணிக்கு செகந்திராபாத் சென்றடையும்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.